Thế Giới Giấy Công Nghiệp & Văn Phòng Phẩm

Quý khách có thể chuyển khoản cho đơn hàng đã đặt vào một trong những tài khoản ngân hàng sau. Khi chuyển khoản xin điền số đơn hàng để việc xác nhận giao dịch của quý khách được nhanh chóng hơn.  

Ngân Hàng Tên Tài Khoản Số Tài khoản

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Sacombank

Chi Nhánh Cần Thơ

Công ty TNHH SX & TM Thanh Thanh 0700 3784 6099

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Sacombank

Chi Nhánh Cần Thơ

Nguyễn Thị Thạnh 0700 4338 3858

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank

Chi Nhánh Cần Thơ

Công ty TNHH SX & TM Thanh Thanh 0111 000 801 922

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank

Chi Nhánh Cần Thơ

Nguyễn Thị Thạnh 0111 000 499 582

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV

Chi Nhánh Cần Thơ

Công Ty TNHH SX & TM Thanh Thanh 7411 0000 380 651

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV

Chi Nhánh Cần Thơ

Nguyễn Thị Thạnh 7411 0000 014 376

Ngân hàng TMCP Á Châu - ACB

Chi Nhánh Cần Thơ

Công ty TNHH SX & TM Thanh Thanh 196 135 449

Ngân hàng TMCP Á Châu - ACB

Chi Nhánh Cần Thơ

Nguyễn Thị Thạnh 191 026 189